Dịch vụ

ID Dịch vụ Giá Min Max
Dịch Vụ Trải Nghiệm
239 Tweet view miễn phí $0 100 1000
Giá Cực Rẻ
304 Buff lượt xem Tweet $0.0002 100 5000
Tăng Lượt Xem
279 Lượt xem Tweet - S1 $0.005 100 10000
280 Lượt xem Tweet - S2 $0.01 100 10000
281 Lượt xem Video - P1 $0.009 100 100000
282 Lượt xem Video - S2 $0.001 100 100000
283 Lượt xem Video - Data VIP (View thật) - S1 $0.1 100 10000
284 Lượt xem Video - Data VIP (View thật) - S2 $0.15 100 100000
Tăng lượt Follow
285 Clone Follower Toàn Cầu - TC - S1 $0.6 100 10000
286 Clone Follower Toàn Cầu - TC - S2 $0.9 100 100000
287 Clone Follower NFT - CT - S1 $2 100 100000
288 Clone Follower NFT - CT - S2 $5.4 100 100000
Tăng lượt Retweet
299 Lượt Retweet - S1 $0.6 10 10000
300 Lượt Retweet - S2 $0.9 10 10000
302 Lượt Retweet - DATA VIP IT - S1 $15.2 50 10000
303 Lượt Retweet - DATA VIP IT - S2 $25.6 50 1000
Tăng Lượt Like
289 Tăng Like Tweet - TC - S1 $0.6 100 100000
290 Tăng Like Tweet - TC - S2 $1 50 100000
291 Tăng Like Tweet - DATA VIP IT - S1 $19 100 100000
Tham Gia Spaces
292 Spaces 5 phút - Clone TC - S1 $0.9 50 10000
293 Spaces 15 phút - Clone TC - S1 $1.3 50 10000
294 Spaces 30 phút - Clone TC - S1 $1.7 50 10000
295 Spaces 60 phút - Clone TC - S1 $4.5 50 10000
296 Spaces 120 phút - Clone TC - S1 $9 50 10000
Tăng Lượt Bình Luận
297 Đăng bình luận vào Tweet - Tùy chỉnh $49 10 1000
Mentions
298 Buff Mentions - Data từ Follower KOL $5 500 10000
Nhắn Tin Trực Tiếp
305 Gói nhắn tin 1 $150 5000 100000