Dịch vụ

ID Dịch vụ Giá
Giá tính trên số lượng 1000
Min Max
Giá Cực Rẻ
304 Buff lượt xem Tweet $0.0002 / $0.00018 (Giá VIP -10%) 100 3000
316 Lượt Xem Video Tweet - GT $0.009 / $0.0081 (Giá VIP -10%) 500 1000000
Dịch Vụ Trải Nghiệm
239 Tweet view miễn phí $0 / $0 (Giá VIP -10%) 100 1000
Tăng Lượt Xem
279 Lượt xem Tweet - S1 $0.005 / $0.0045 (Giá VIP -10%) 100 10000
280 Lượt xem Tweet - S2 $0.01 / $0.009 (Giá VIP -10%) 100 10000
281 Lượt xem Video - P1 $0.01 / $0.009 (Giá VIP -10%) 500 100000
282 Lượt xem Video - S2 $0.01 / $0.009 (Giá VIP -10%) 500 100000
283 Lượt xem Video - Data VIP (View thật) - S1 $0.1 / $0.09 (Giá VIP -10%) 100 10000
284 Lượt xem Video - Data VIP (View thật) - S2 $0.15 / $0.135 (Giá VIP -10%) 100 100000
Tăng Lượt Xem LIVE
314 Xem LIVE 15 Phút - Z1 $15 / $13.5 (Giá VIP -10%) 100 2000
315 Xem LIVE 15 Phút - Z2 $17 / $15.3 (Giá VIP -10%) 100 5000
Tăng lượt Follow
285 Clone Follower Toàn Cầu - TC - S1 $1.6 / $1.44 (Giá VIP -10%) 100 10000
286 Clone Follower Toàn Cầu - TC - S2 $1.89 / $1.701 (Giá VIP -10%) 100 100000
Tăng lượt Retweet
299 Lượt Retweet - S1 $1.6 / $1.44 (Giá VIP -10%) 10 10000
302 Lượt Retweet - DATA VIP IT - S1 $15.2 / $13.68 (Giá VIP -10%) 50 10000
303 Lượt Retweet - DATA VIP IT - S2 $25.6 / $23.04 (Giá VIP -10%) 50 1000
Tăng Lượt Like
289 Tăng Like Tweet - TC - S1 $1.6 / $1.44 (Giá VIP -10%) 100 100000
Vote - Bình Chọn
311 Vote 1 $1.7 / $1.53 (Giá VIP -10%) 100 100000
312 Vote 2 $5.3 / $4.77 (Giá VIP -10%) 100 100000
313 Vote 3 $1.9 / $1.71 (Giá VIP -10%) 100 10000
Tham Gia Spaces
292 Spaces 5 phút - Clone TC - S1 $1.9 / $1.71 (Giá VIP -10%) 50 10000
293 Spaces 15 phút - Clone TC - S1 $2.3 / $2.07 (Giá VIP -10%) 50 10000
294 Spaces 30 phút - Clone TC - S1 $3.7 / $3.33 (Giá VIP -10%) 50 10000
295 Spaces 60 phút - Clone TC - S1 $7.5 / $6.75 (Giá VIP -10%) 50 10000
296 Spaces 120 phút - Clone TC - S1 $12 / $10.8 (Giá VIP -10%) 50 10000
Tăng Lượt Bình Luận
297 Đăng bình luận vào Tweet - Tùy chỉnh $99 / $89.1 (Giá VIP -10%) 10 1000
Tag Mentions
298 Buff Mentions - Data từ Follower KOL $5 / $4.5 (Giá VIP -10%) 500 10000
Nhắn Tin Trực Tiếp
305 Gói nhắn tin 1 $150 / $135 (Giá VIP -10%) 5000 100000
Dành cho NFT - Crypto
307 Follower NFT - Clone Random - KBH - S1 $3.5 / $3.15 (Giá VIP -10%) 100 10000
308 Follower NFT - Clone Random - KBH - S2 $2.8 / $2.52 (Giá VIP -10%) 100 100000
310 Retweet từ NFT Mix - KBH - S1 $17 / $15.3 (Giá VIP -10%) 100 10000
Premium - Real Data
309 1000 Lượt theo dõi từ người dùng thật toàn cầu - Target Crypto $99 / $89.1 (Giá VIP -10%) 1000 1000